ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมหลักสูตรโค้ชคุณธรรม รุ่น 2 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ชื่ออาจารย์ : นายอัตตพล แก้วหาวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2566,14:46  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเพชรเสมาศึกษาธิการ ระดับดีด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 ศธจ.มุกดาหาร
ชื่ออาจารย์ : นายอัตตพล แก้วหาวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2566,14:35  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนระดับเหรียญทอง ประกวดมารยาทไทยระดับ ม.ปลาย กิจกรรมศิปหัตกรรมครั้งที่70
ชื่ออาจารย์ : นายอัตตพล แก้วหาวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2566,14:33  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเข้าร่วมประกวดการจัดการเรียนรู้โครงการโครงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2565 ระดับ เขต สพม. มุกดาหาร
ชื่ออาจารย์ : นายอัตตพล แก้วหาวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2566,14:30  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนระดับดีมาก ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ชื่ออาจารย์ : นายอัตตพล แก้วหาวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2566,14:24  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเข้าร่วมแข่งขันประกวดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนสุจริต ของ สพม. มุกดาหาร ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นายอัตตพล แก้วหาวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2566,14:21  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานหน่วยที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นายอัตตพล แก้วหาวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2566,14:20  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางกัญญาภัทร เหง้าโอสา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2566,17:51  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ระดับเขตพื้นที่ศึกษา
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต. ธีระวุฒิ สุวรรณทา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2566,16:20  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันตลก รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต. ธีระวุฒิ สุวรรณทา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2566,16:17  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..