ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมอบรมโครงการการปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนร่วมกันปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4
ชื่อนักเรียน : นายสุรบดินทร์ สุขเกษม
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2565,21:35   อ่าน 87 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมอบรมโครงการการปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนร่วมกันปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4
ชื่อนักเรียน : นางสาวธนาพร ศรีวิชา
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2565,21:33   อ่าน 86 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อนักเรียน : นางสาวธิดาทิพย์ ยืนยง
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2565,21:29   อ่าน 84 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อนักเรียน : นางสาวเบญจมาส อุ้มบุญ
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2565,21:28   อ่าน 101 ครั้ง