กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนงค์นุช ดีดวงพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0969031826
อีเมล์ : nongkondee@outlook.co.th

นางภคพร ดำรงกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0910648892
อีเมล์ : pakhaporn.kung@gmail.com

นางราตรี ไมโรส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : (+66) 909722028
อีเมล์ : ratree@dyk.ac.th

นางสาวรัตน์ศิยา จูมแพง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0618942051
อีเมล์ : ่jumpangratsiya@gmail.com