กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุวิทย์ อาจวิชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0897409074
อีเมล์ : wit6874@hotmail.co.th