กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายนิติพล คำปาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0956609893
อีเมล์ : Nitiponkhampan@gmail.com

นางสาวชลธิชา ดีดวงพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0928472552
อีเมล์ : nuan.360@gmail.com