ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ด้วยทางโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรับฟังนโยบายจากคณะกรรมการบริหาร ปรึกษาหารือ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และร่วมกันสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2565,15:36   อ่าน 309 ครั้ง