ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS รอบที่ 1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2566,16:32   อ่าน 58 ครั้ง